Gramàtica mallorquina de n'Amengual l'any 1872

Sa Gramàtica de Sa Llengo Mallorquina, escrita pes Doctor en Dret Joan Amengual, missèr de s'il.lustre col.legi de Palma. Imprent de P.J. Gelabert, PALMA, 1872. Segona edició. Està escrit en castellà, per a poder arrivar a més gent.
Pàgina 66, un petit exemple:
 
De la preposición devés: hacia
 
La preposición devés: hácia, es el signo de las relaciones de direccion. Como: anàm devés Inca; y por analogía indica las de aproximacion. Como : hablando de una persona o cosa lluñadàna: que tiene buen lejos, decimos: no's guàpa miràda de devés élla (no's guàpa miràda de pròp).
 
Comentari:
 
Tot un Doctor en dret escriu una gramàtica i li diu mallorquina? Molt antes de que en Pompeu Fabra fes sa seva?
Si tan catalans érem, perquè li va dir mallorquina?
Era incult aqueix homo per a no sebre que sa nostra llengo ès un dialecte des català?
Perquè si antes sa gent herudita li deia mallorquí a sa nostra llengo ara no ho podem fer?
S'ensenya això a ses escoles com exemple de sa cultura mallorquina?
No tendriem que estar orgullosos d'aqueix tresor de sa nostra llengo?
Actions